معرفی کتاب می خواستم چیزی بهت بگم

اثر آلیس مونرو از انتشارات نقد فرهنگ - مترجم: نیایش عبدالکریمی-ادبیات کانادا

"او بيرحمترين نويسندهاي است كه تـا بـه حـال آثـارش را خوانـدهام، همچنين لطيفترين، روراست ترين و باهوشترين." –جفـري يوجنيـدز(برنده پوليتز)
"او نويسندهاي است كه... به داستان كارايي تـازهاي دادي." –لـوري مور ( برنده جايزه رِآي داستان كوتاه)
"آليس مـونرو طـوري شخصـيتهـايش را در زمـان بـه حركـت در ميآورد كه هيچ نويسندهي ديگري قادر به آن نيسـت." –جوليـان بـارنز (برنده من بوكر)
"احتمالاً در دنياي داستان كوتاه در حال حاضر كسي بـه مهـارت او وجود ندارد." -جيم شپارد (برنده جايزه داستان كوتاه)
. آکادمی نوبل نویسنده کانادایی را "استاد داستان کوتاه معاصر" لقب داد و از او بخاطر "داستان‌های که با ظرافت نوشته شده و ویژگی آنها روشنی و واقعیت روانشناختی است" تقدیر کرد. پیتر انگلوند دبیر دائمی آکادمی نوبل سوئد داستان‎های آلیس مونرو را اين چنين توصيف كرد: " داستان¬هايي درباره¬ي آدمهای کوچک و احساسات بزرگ".


خرید کتاب می خواستم چیزی بهت بگم
جستجوی کتاب می خواستم چیزی بهت بگم در گودریدز

معرفی کتاب می خواستم چیزی بهت بگم از نگاه کاربران
ÐŸÐ¾Ñ N، Ð¾Ñ Ð½Ð½Ð ° N Ð ± о ÐμÐ'Ð ° N N Ð ± Ð¾Ñ € никРми ° N € D ° N N кРدرجه D · ов МРدرجه سانتی Ð½Ñ € Ð¾Ñ ‡ D ° N N، · DD نو Ð½Ð¸Ñ ... оÑ، N، Ð¾Ñ ‡ ÐμÐ½Ñ \u003cد ... N € Ð¾Ñ Ð¾Ñи، но Ð¾Ñ N، D ° Ñ Ð²ÑиÐμÑ ÐºÑƒÑ ÐºÐ¸ ð ± Ñ € Ð¾Ñ Ð½Ð¸ÐºÐ درجه سانتی Ð²Ñ \u003c D · N \u003cвРدرجه سانتی ÑŽÑ، уÑ، омР»ÐμнноÐμ Ð¿Ñ € ÐμÑ N \u003cÑ ‰ ÐμниÐμ: к N، D ° Ð ± N \u003cвРدرجه سانتی ÐμÑ ،،، когÐ'Ð درجه D · D ° N N ، оР»Ð¾Ñ ‡ ом Ðμнь много Ð²Ñ Ðμго، N، N \u003cÐμÑÑŒ، B поÑ، ом ужÐμ нÐμ ° N ... Ð¾Ñ Ñ ‡ ÐμÑ، N، но нÐμл овко D N ... оР· N ° ÐμвРоР± Ñ Ð¸Ð'Ñ N، N د N، N \u003cÐμÑÑŒ، но N، N жÐμÐ »Ð¾ D Ð'овол ьно ð ± ÐμÐ · N ð € ° D Ð¾Ñ N، но. Ð'оР· можно، N، N N о оР± قلع Ð½Ñ ÐμÑ، N N N € N، N ÐμмР»D ° ÐμниÐμм вÑ، Ð¾Ñ D ° Ñ € оР· Ð'Ð درجه سانتی кРN، نو ° N € € N، ину Ð¼Ð¸Ñ D ° ÐμÑ Ð³Ð'Ðμ N، نو вР· D »ÐμÑ، N \u003cD пРÐ'ÐμÐ½Ð¸Ñ درجه، B درجه سانتی воР· можно، Ð¿Ñ € Ð¾Ñ N ... N، о оÐ'иÑ، D N ... оÐ'иÑ، Ð²Ð¾ÐºÑ ÑƒÐ³ € Ñ € D ° N N кРدرجه D · ð ов DN ... вРж Ð½Ð¾Ñ N، D، вРدرجه سانتی Ð¶Ð½Ð¾Ñ N، D оР± ‰ Ñ ... DN Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð درجه سانتی ний D D · нРدرجه سانتی ний، коÑ، Ð¾Ñ € N \u003cÐμ могуÑ، DD · · мÐμниÑ، نو жиРнь، но оР± N \u003cÑ ‡ но Ð¿Ð¾Ñ ... ожи нРدرجه سانتی ÐºÑ ÑƒÐ³Ð¸ € нРدرجه سانتی воÐ'Ðμ - DN Ñ ​​‡ ÐμÐ · D ° ÑŽÑ، Ð ± ÐμÑ Ñ D »ÐμÐ'но، B درجه Ð½Ð¸Ñ ‡ Ðμго нÐμ мÐμÐ½Ñ ÐμÑ، N N، D в N N € Ð N، ом درجه سانتی Ð'Ð¾Ñ N، نو D гР»D ° внРN، N ° N € D ° гÐμÐ'иÑ.

مشاهده لینک اصلی
من یک طرفدار واقعی از واقع گرایی به عنوان یک ژانر نیستم، اما آلیس مونرو چنین نویسنده خوبی است که همیشه از کار او لذت می برم. او در شکل دادن داستان کوتاه خود به گونه ای برجسته است که از نظر منطقی و به طور قابل پیش بینی از ابتدایی تا انتها به طور پیوسته ادامه می یابد. تنها انتقادی که من دارم این است که طیف داستان های این کتاب کوچک است: آنها در مورد زنان مشابه در شرایط مشابه هستند. یک یا دو داستان با تنظیمات یا شخصیت های مختلف، مخلوط را با کمی طعم بیشتری می دهد.

مشاهده لینک اصلی
وووووو آلیس مونرو می تواند یک خانواده را جذب کند، می تواند در تعداد کمی از صفحات، مادر بودن، نوجوانی، حسادت / غم و اندوه / بخشش را بگیرد. بخشش در خانواده از این مجموعه شاید مورد علاقه من است. با هر داستان، خوانندگان با خطوط بازشون روبرو می شوند؛ در بعضی از موارد، مانند چگونگی برداشتن شوهر من، این است که از بین بردن ما را ترک می کند. من نمی تونم باور کنم که او را در قفسه های کتاب نادیده گرفتم. داستان های زیادی در این مجموعه وجود دارد که من ادامه خواهم داد.

مشاهده لینک اصلی
ولز! من برای کمک به سنین، به این موضوع رسیدم، عمدتا به این دلیل که این نسخه دارای چنین چاپ کوچکی است. عجیب و غریب، با شروع یک جلد اخیر از داستان مونرو من را به عقب بر گرداند و بلند کردن این جلد قبلی. به نوعی داستانهای متناوب از دو جلد آغاز کردم. مشکل من چیست؟ هیچ کس نمی داند

مشاهده لینک اصلی
پنج ستاره! من نمی توانم مونرو را به اندازه کافی بخوانم ... من فقط شگفت زده می شوم که چقدر زندگی یک شخص می تواند تجربه کند و استعداد و مهارت داشته باشد تا آن را به صورت کلمات به کار ببندد ... سعی کردم نامهای داستان ها را بنویسم بیشترین دوست داشتن و رها کردن. من تنها یکی از این داستان ها را دوست داشتم.مورو چنین همدم خوبی دارد، مربی، مادر، دوست. نویسنده مورد علاقه من این روز است.

مشاهده لینک اصلی
دسته بندی های مرتبط با - کتاب می خواستم چیزی بهت بگم


#ادبیات کانادا - #جایزه نوبل ادبیات - #ادبیات داستانی - #ادبیات معاصر - #داستان درام - #دهه 1970 میلادی - #داستان کوتاه -
#انتشارات نقد فرهنگ - #آلیس مونرو - #نیایش عبدالکریمی
کتاب های مرتبط با - کتاب می خواستم چیزی بهت بگم


 کتاب عشق جایش تنگ است
 کتاب اشتیاق یخی
 کتاب گریزپا
 کتاب می خواستم چیزی بهت بگم
 کتاب غم های کوچک
 کتاب زندگی عزیز